Bits and pieces


Kombucha går i dag under mange forskellige navne i forskellige regioner og kulturer. I Rusland kendes  den bl.a som Teekwass, Russian Fungus og Volga Spring i andre egne kendes den under navne som, the Divine Tsche, Mongolian wine, Indian wine, Fungus Japonicus, Combuchu, Tschambucco, Mo Gu, Champignon de longue vie, Pichia fermentans osv.